viby-aros-forsikring

Bæredygtig, nærvær og hæderlighed


Som kundeejet forsikringsselskab handler vores virke ikke om at maksimere resultater på bundlinjen, men om at tage ansvar for det aftryk, som vi sætter på samfundet, miljøet og de konsekvenser, der er ved vores valg. Det handler om som virksomhed at opføre sig bæredygtigt, hæderligt og nærværende, hvilket også er Aros Forsikrings værdier, og derfor indgår FNs verdensmål også i vores CSR-arbejde.

Hos Aros Forsikring tager vi et samfundsansvar, både når det gælder investeringer, social ansvarlighed, skadebehandling og produktudvikling samt ved at give tryghed.


 

Vi arbejder med


✓ Vi støtter den grønne omstilling – det burde være en selvfølge

✓ Social ansvarlighed

✓ Forebyggelse og rådgivning i skadebehandlingen

✓ Ansvarlige investeringer


FN's Verdensmål

FNs verdensmål udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. Vi støtter FNs verdensmål og har gennem vores CSR-indsatser særlig fokus på verdesmålene:

 

  • Sundhed & trivsel (Verdensmål 3) 
  • Kvalitetsuddannelse (Verdens delmål 4.4) 
  • Bæredygtig energi (Verdensmål 7) 
  • Kulturarv (Verdens delmål 11.4) 
  • Ansvarligt forbrug & produktion (Verdensmål 12)