Husforsikring

Som husejer skal du passe godt på dit hus. Derfor anbefaler vi, at du tegner en Husforsikring. Hos os kan en Husforsikring sammensættes på mange måder, så den dækker netop dine behov og sikrer dig, hvis der sker skade på dit hus.
Vær sikker på mere

Prøv vores prisberegner,
og bestil din husforsikring med det samme!

Familiens vugge

Dit hus er ikke bare et hus  det er dit hjem. Et hjem hvor utallige minder er blevet skabt, og mennesker er blevet formet til de personer, som de er i dag. Bare tænk tilbage på dit eget barndomshjem. Eftersom rammerne for vores familie betyder så meget, er Husforsikringen en af de vigtigste forsikringer, du som forbruger kan tegne. Hvis ulykken er ude, så er det nemlig altafgørende, at du kan få dækket skaderne. Det forstår vi, hvilket vi forsøger at afspejle i vores produkt.

Din Husforsikring dækker

 

 • Brand  
 • Bygningsbeskadigelse inkl. husejeransvar 
 • Retshjælp
 • Skader fra kortslutning, overspænding eller anden elektrisk defekt
 • Tyveri- og hærværksskader
 • Storm-, vand- og frostskader
 • Pludseligt opstået skade
 • Ejendommes andre bygninger, f.eks. garage, udhus og skur

 

Vil du høre, hvordan vi kan hjælpe dig med at forsikre dit nye hjem?  Eller trænger du til et forsikringstjek?

Ring til os på 7010 4222  vi sidder altid klar.

Ekstra fordele til dit hus...

Spar penge  og få øget tryghed med i købet

Installer en DanTæt vandalarm. Læs mere her


 

Skal du have bygget om eller bygget til? 


Læs om vores om- og tilbygningsforsikring her


 

Tilvalgsdækninger  gør din Husforsikring endnu bedre

Hos Aros Forsikring ønsker vi at give dig de bedste forsikringer, som sikrer dig tryghed, hvis der sker skade på dit hus. Med vores Husforsikring kan du koncentrere dig om det, der er vigtigt, og det der skaber værdi i dit liv.

Skab tryghed med tilvalgsdækninger til dit hus


Vinduer, glaskogeplader og sanitet

Dækker alle former for brud på bygningens glas, vinduer, glaskogeplader og toilet samt håndvask.

Dækker uanset årsagen med en selvrisiko på 0 kr.

Stikledninger

Dækker skader sket som følge af utætte stikledninger i jorden.

Skjulte rør og kabler

Dækker skader sket som følge af utætte rør eller kabler.

Svamp og insekter

Dækker bygningsskade forårsaget af trænedbrydende svampe og træødelæggende insekter.

Råddækning

Dækker skader forårsaget af råd, der ødelægger træets bæreevne eller funktion.

Alle typer rådskader på døre og vinduer dækkes.

Med udvidet dækning, skaber du de bedste betingelser for jeres hjem

 

Skadedyr, udvidet vandskade og kosmetiske forskelle

Her dækkes kosmetiske forskelle ved en dækningsberettiget skade (med 50% af udgiften), udvidet vandskade (skade efter nedbør, grundvand eller fygesne), skade forårsaget af skadedyr og udsivning fra synlige installationer samt fra beholdere og akvarier med et rumindhold på mere end 20 liter.

 

Pludselig daglig skade, væsketab og mekaniske funktionsfejl

Her dækkes mekaniske funktionsfejl (fejl og svigt i husets faste elektriske installationer), anden pludselig skade opstået ved daglig brug og tab af vand, olie og gas i forbindelse med en dækningsberettiget skade på rør og stikledninger.

 


 

Spørgsmål og svar

Dækker Husforsikringen skjulte rør og stikledninger?

Husforsikringen dækker utætheder, der opstår i bygningens skjulte rør og stikledninger, herunder også skader i brønde. Hertil dækkes de skader, der findes ved TV-inspektion, hvis de har fejlklasse 3 eller derover.

Desuden dækkes følger efter en dækningsberettiget skade, f.eks. fugt eller rotter.

Er min garage, carport eller skur dækket?

Ja - udhuse op til 75 kvadratmeter er gratis medforsikret. I policen vil det fremgå, hvis der er indskrænkninger i dækningen.

Er jeg forsikret mod skybrud?

Ja, hvis der er konstateret skybrud, og vandet ikke kan komme væk, er der dækning på policen. Hvis der ikke er erklæret skybrud, kan der være dækning for følgeskaderne, hvis der er tilvalgt Udvidelse 1 til Husforsikringen.

Kan jeg spare penge med et vandsikringsanlæg?

Ja, med et DANTæt vandsikringsanlæg kan du spare mange penge på tilvalgsdækningen 'Rørskadedækning' på din Husforsikring og Sommerhusforsikring.

Læs mere om dine unikke fordele her, og se hvor meget du kan spare ved at installere en DANTæt vandalarm.

Forsikringsordbog – Husforsikring

Afdrag på selvrisiko: Du kan vælge at dele betalingen af din selvrisiko op i mindre bidder – helt uden renter og gebyrer! Du vælger selv, om du vil betale over 2, 4, 6 eller maks. 8 måneder – så længe raten pr. måned udgør mindst 250 kr.

Ansvarsforsikring: En Ansvarsforsikring dækker, hvis du kommer til at lave skade på andre eller deres ejendele. En Ansvarsforsikring er lovpligtig til bil, hund, motorcykel og knallert. Alle disse kan fås hos Aros Forsikring.

Dækningssberettiget skade: En skade er dækningsberettiget, hvis skadens omstændigheder opfylder kravene, som de fremgår i forsikringsbetingelserne.

Erstatningssum: Erstatningssummen er det beløb, du får udbetalt ved en dækningsberettiget skade.

Forsikringssummen: Det samme som erstatningssummen. Forsikringssummen er det beløb, du får udbetalt ved en dækningsberettiget skade.

Forsikringstageren: Den person, der underskriver og dermed køber forsikringen. Dækker forsikringen også husstanden, vil alle med fast bopæl på husstanden betegnes som forsikrede.

Genanskaffelsesprisen: Det beløb, en genstand vurderes til, hvis den er bortkommet, ikke kan repareres eller ikke kan genanskaffes. Genanskaffelsesprisen vurderes ud fra genstandstype, alder og evt. stand.

Glas og sanitet: Betegnelse for vinduer, toilet, kogeplader, kumme og håndvaske.

Godtgørelse: Det samme som erstatningssummen. Det beløb, du får udbetalt ved en dækningsberettiget skade.

Helkunde: Du er helkunde hos Aros Forsikring, hvis du har 3 eller flere af vores hovedprodukter. Dermed opnår du en rabat på 10% på alle dine forsikringer samt andre fordele. Hovedprodukterne består af Indbo- Hus-, Sommerhus-, Bil-, Elbil- og Ulykkesforsikring.

Helårsbolig: En helårsbolig er et hus, der er beregnet til beboelse hele året rundt. Fritids- og sommerhuse kan under visse omstændigheder lovmæssigt blive betragtet som helårsboliger.

Husejeransvarsforsikring: Som husejer har man ansvaret for skader, der pådrages andre personer, deres dyr og ejendele. Det kunne f.eks. være en fodgænger, der falder og slår sig på husets fortov, der ikke er ryddet for sne. Med en Husejeransvarsforsikring dækkes skader, der er forsikringstagerens ansvar.

Husforsikring: Husforsikringen dækker dit hus ved brand, bygningsbeskadigelse (inkl. husejeransvar), tyveri- og hærværk, storm-, vand-, kortslutnings- og frostskader samt pludseligt opståede skader. Hertil fås en række tilvalgsforsikringer.

Husforsikring Udvidelse I: En Udvidelse I på Husforsikringen dækker

 • Kosmetiske forskelle ved skader
 • Udvidet vandskade
 • Udsivning fra synlige installationer
 • Skader fra skadedyr

Husforsikring Udvidelse II: En Udvidelse II på Husforsikringen dækker

 • Fejl og svigt i husets faste elektriske installationer
 • Pludselig skade sket ved daglig brug
 • Tab af vand/olie/gas ved en skade på rør eller stikledning

Husstand: Hvem er omfattet? Alle der er registreret på adressen er omfattet af forsikringer, der dækker hele husstanden. Desuden gælder Indboforsikringen for alle børn under 21, selvom de ikke bor på adressen. Det er dog en forudsætning, at barnet bor alene.

Indbrudstyveri: Når der begås indbrud i dit hjem. For at der kan være tale om et indbrudstyveri, skal der være synlige tegn på opbrud.

Indeksregulering: At en forsikring er indeksreguleret betyder, at prisen kan reguleres hvert år i takt med lønindekset.

Lovliggørelseserstatning: Den mérpris, det ville koste at genopføre eller reparere et nyt hus i forhold til dit ældre hus. Er dit hus derfor fra f.eks. 1970, vil nye byggekrav gøre huset dyrere at genopføre eller reparere. Lovliggørelsesprocenten er på 10%. Lovliggørelsesprocenten gør, at de nye byggekrav vil blive finansieret med op til 10% af din gamle husstands vurderede pris.

Mit Aros: Mit Aros er din kundeportal. Her kan du se dine policer, tidligere skader, lave fuldmagter, mm. Du finder Mit Aros her.

Police: Din police er dit forsikringsbevis. Du modtager din police ca. 14 dage før din forsikring træder i kraft og får den tilsendt med post eller via e-Boks. Din police er også tilgængelig, når du logger ind på Mit Aros.

Præmie: Din præmie er den pris, du betaler for at have forsikringen. Din præmie kan betales årligt, halvårligt eller månedligt.

Restværdi:  Beskadiges din bygning med mindst 50% af nyværdien, kan du vælge at få den revet ned og i stedet opført en tilsvarende ny. Du kan dog også vælge at få den ’gamle’ repareret, hvis du foretrækker det. Restværdidækning er en del af din Husforsikring.

Selvrisiko: Det beløb, du som kunde selv skal betale for at benytte dig af en forsikring ved en skade. Selvrisikoens beløb varierer fra forsikring til forsikring, og kan ved visse forsikringer reguleres af dig som kunde. Du kan se dine selvrisici på Mit Aros.

Skadevolder: Personen, der i en skadesituation er ansvarlig for skaden.

Skjulte rør og kabler: Ved skjulte rør og kabler forstås rør og kabler, som befinder sig i vægge, mure eller gulve, og rør der er gemt i kanaler, krybekældre, skunkrum eller lignende lukkede rum. For at forsikre disse, skal du tilvælge ”Skjulte rør og kabler” til din Husforsikring.

Stikledninger: Stikledninger er en fællesbetegnelse for de rør, kabler og ledninger, som fører fra huset og ud til hovedledningen.

Tilvalgsforsikring: Med tilvalgsforsikringer kan du skræddersy dine forsikringer, så de passer til netop dine behov.

Tinglysning: Tinglysningen er en offentlig registrering af alle dine ejendele, ejendom, værdier, aktiver, osv.

 

Forbehold: Denne ordbog kan  have forsimplede elementer og indeholder ikke en fuldstændig beskrivelse af gældende vilkår, betingelser og undtagelser. Hvis du vil vide i detaljer, hvad og hvordan forsikringen dækker og ikke dækker, kan du se de fuldstændige betingelser under https://www.aros-forsikring.dk/forsikringer/forsikringsbetingelser/

 


 

 

Få et forsikringstjek


 

Gode råd til dig og din familie

gode-raad-husforsirking-aros-forsikring

Vi værner om dit hus

 klik på et link herunder og få vores bedste råd

Vejrforhold

Forebyg

Slitage og råd

trampolin-stormvejr-aros-forsikring

Har du sikret dit hus mod flyvende trampoliner?


Hos Aros Forsikring har vi lavet en guide til dig, så du kan få pakket din trampolin sammen for vinteren, og undgå at din trampolin ender i dit hus eller naboens have.

Læs mere her

flytning-aros-forsikring

Skal I flytte?


Hos Aros Forsikring værner vi om vores kunder, og når I skal flytte, er det vigtigt, at I har styr på jeres forsikringer og får dem tilpasset jeres nye behov. Kontakt vores kundeservice, som kan hjælpe jer med et forsikringstjek, så I hverken er over- eller underforsikret.

Kontakt kundeservice på 7010 4222 for et gratis forsikringstjek.


 

Vilkår

Siden her indeholder en kort oversigt over Aros Forsikrings nyeste betingelser for forsikringen. Oversigten kan derfor have forsimplede elementer og indeholder ikke en fuldstændig beskrivelse af gældende vilkår, betingelser og undtagelser. Hvis du vil vide i detaljer, hvad og hvordan forsikringen dækker og ikke dækker, kan du se de fuldstændige betingelser herunder. Vælger du at oprette forsikringen, er det vores nyeste betingelser, din police og vores til enhver tid gældende vedtægter, der udgør aftalen mellem os.

Betingelser for husforsikring Betingelser for Husforsikring

 

Forsikringsbetingelser

Har du allerede en Husforsikring hos Aros Forsikring? – Se dine betingelser på Mit Aros. Vær opmærksom på, at du kan have andre betingelser som kunde hos Aros Forsikring – log ind på Mit Aros og se de betingelser, der gælder for lige netop dig.

Har du spørgsmål, sidder vi klar ved telefonen

7010 4222  


 

Andre forsikringer til dig 

indboforsikring-aros-forsikring
Indboforsikring Sumløs – inklusiv ID-Sikring, Web CLEAN-UP, tricktyveri og psykologisk krisehjælp.
Læs mere
sommerhusforsikring-aros-forsikring
Sommerhusforsikring Hos Aros Forsikring er du dækket mod det meste.
Læs mere
ulykkesforsikring-aros-forsikring
Ulykkesforsikring Dækker personskader og tilpasses efter dit behov. Dækker også deltagelse i farlig sport.
Læs mere
bilforsikring-aros-forsikring
Bilforsikring Lån trygt din bil ud til dine børn, børne- og svigerbørn
– uden ekstra selvrisiko.
Læs mere