Sommerhusforsikring

Et sommerhus byder på mange glæder for dig og din familie. Som ejer af et sommerhus har du brug for en udvidet Sommerhusforsikring, der både dækker dit sommerhus og dit faste indbo, så du ikke skal være bekymret, hvis uheldet er ude.

Din Sommerhusforsikring dækker

Skader på dit sommerhus
Hvis der opstår skader på dit sommerhus som følge af brand, storm, hærværk, snetryk og oversvømmelse.

Kortslutning og andre el-skader
Der kan opstå kortslutninger og diverse andre el-skader i dit sommerhus - f.eks. HPFI-relæ, varmepumper, varmebeholdere og solcelleanlæg.

Simpelt tyveri 
af genstande, der står rundt om sommerhuset såsom havemøbler, redskaber og småbåde.

Skader på glas og sanitet som f.eks. brud på vindue, glaskeramisk kogeplade eller toilet.

Dækker huslejetab og kompensation for egen ferie, hvis en skade er så omfattende, at sommerhuset ikke kan benyttes.

Dine unikke fordele

Sumløs dækning ved skade af dit faste indbo
Hvis der er indbrud i dit sommerhus, dækker forsikringen på samme vilkår som din Indboforsikring.

Husejeransvar
Hvis du som ejer bliver gjort erstatningsansvarlig, dækker din Sommerhusforsikring.

Retshjælp
Forsikringen dækker udgifter ved visse retssager, 
der indbringes for domstolene.

Vi sidder klar ved telefonerne og har ingen telefonkø - vi glæder os til at tale med dig.

Ring på 7010 4222 for et forsikringstjek, og hør hvordan vi kan forsikre dit sommerhus.

tilvalgsdaekninger-aros-forsikring

Tilvalgsdækninger - når du vil være ekstra godt dækket

Slip bekymringerne og nyd ferien

Med et sommerhus følger mange glæder, oplevelser og dejlige stunder med venner og familie. Som sommerhusejer skal du dog være opmærksom på de mange udfordringer, der følger med. Vi har skræddersyet en unik udvidet Sommerhusforsikring, som tager højde for de problemstillinger, der kan opstå som sommerhusejer, og samtidig ønsker vi en fleksibel løsning, som tilpasses dine behov.

Udlejer du dit sommerhus?
Hvis du lejer dit sommerhus ud, er det vigtigt at have en Lejerskade, som dækker skader under udlejning af dit sommerhus.

Skjulte rør, kabler og stikledninger
Her dækkes skader, der er en følge af utætheder i bygningens skjulte rørinstallationer og kabler, samt utætheder i stikledningerne i jorden.

Råddækning
Med Råddækning er du dækket, hvis der sker skade på dit hus, der skyldes råd. Læs hvordan du kan forebygge råd her 

Svamp og insekt
Med denne tilvalgsdækning, får du dækket udgifterne til reparation af bygningsskade, som er forårsaget af trænedbrydende svampe og træødelæggende insekter.

Elektronik
Dækker funktionsfejl og pludselig skade på alle elektriske apparater og hårde hvidevarer. Læs mere om Elektronikforsikring

Pludselig skade
Dækker dine ting i sommerhuset ved skader, der opstår pludseligt. Læs mere om pludselig skade 

Ombygning

Dækker byggeprojekt som f.eks. et nyt køkken, badeværelse, anneks eller tilbygning.
Læs mere her

Plus dækning

  • Kosmetiske forskelle på fliser, klinker, sanitet og glas
  • 5 års dækning ved fejl i faste el-installationer
  • Udvidet vandskade & anden pludselig skade
  • Udsivning fra synlige installationer.

 

 


 

Forsikringsordbog – Sommerhusforsikring

Afdrag på selvrisiko: Du kan vælge at dele betalingen af din selvrisiko op i mindre bidder – helt uden renter og gebyrer! Du vælger selv, om du vil betale over 2, 4, 6 eller maks. 8 måneder – så længe raten pr. måned udgør mindst 250 kr.

Ansvarsforsikring: En Ansvarsforsikring dækker, hvis du kommer til at lave skade på andre eller deres ejendele. En Ansvarsforsikring er lovpligtig til bil, hund, motorcykel og knallert. Alle disse kan fås hos Aros Forsikring.

Dækningssberettiget skade: En skade er dækningsberettiget, hvis skadens omstændigheder opfylder kravene, som de fremgår i forsikringsbetingelserne.

Erstatningssum: Erstatningssummen er det beløb, du får udbetalt ved en dækningsberettiget skade.

Forsikringssummen: Det samme som erstatningssummen. Forsikringssummen er det beløb, du får udbetalt ved en dækningsberettiget skade.

Forsikringstageren: Den person, der underskriver og dermed køber forsikringen. Dækker forsikringen også husstanden, vil alle med fast bopæl på husstanden betegnes som forsikrede.

Genanskaffelsesprisen: Det beløb, en genstand vurderes til, hvis den er bortkommet, ikke kan repareres eller ikke kan genanskaffes. Genanskaffelsesprisen vurderes ud fra genstandstype, alder og evt. stand.

Glas og sanitet: Betegnelse for vinduer, toilet, kogeplader, kumme og håndvaske.

Godtgørelse: Det samme som erstatningssummen. Det beløb, du får udbetalt ved en dækningsberettiget skade.

Helkunde: Du er helkunde hos Aros Forsikring, hvis du har 3 eller flere af vores hovedprodukter. Dermed opnår du en rabat på 10% på alle dine forsikringer samt andre fordele. Hovedprodukterne består af Indbo- Hus-, Sommerhus-, Bil-, Elbil- og Ulykkesforsikring.

Helårsbolig: En helårsbolig er et hus, der er beregnet til beboelse hele året rundt. Fritids- og sommerhuse kan under visse omstændigheder lovmæssigt blive betragtet som helårsboliger.

Husstand: Hvem er omfattet? Alle der er registreret på adressen er omfattet af forsikringer, der dækker hele husstanden. Desuden gælder Indboforsikringen for alle børn under 21, selvom de ikke bor på adressen. Det er dog en forudsætning, at barnet bor alene.

Husejeransvarsforsikring: Som husejer har man ansvaret for skader, der pådrages andre personer, deres dyr og ejendele. Det kunne f.eks. være en fodgænger, der falder og slår sig på husets fortov, der ikke er ryddet for sne. Med en Husejeransvarsforsikring dækkes skader, der er forsikringstagerens ansvar.

Indbrudstyveri: Når der begås indbrud i dit hjem. For at der kan være tale om et indbrudstyveri, skal der være synlige tegn på opbrud.

Indeksregulering: At en forsikring er indeksreguleret betyder, at prisen kan reguleres hvert år i takt med lønindekset.

Lovliggørelseserstatning: Den mérpris, det ville koste at genopføre eller reparere et nyt hus i forhold til dit ældre hus. Er dit hus derfor fra f.eks. 1970, vil nye byggekrav gøre huset dyrere at genopføre eller reparere. Lovliggørelsesprocenten er på 10%. Lovliggørelsesprocenten gør, at de nye byggekrav vil blive finansieret med op til 10% af din gamle husstands vurderede pris.

Mit Aros: Mit Aros er din kundeportal. Her kan du se dine policer, tidligere skader, lave fuldmagter, mm. Du finder Mit Aros her.

Police: Din police er dit forsikringsbevis. Du modtager din police ca. 14 dage før din forsikring træder i kraft og får den tilsendt med post eller via e-Boks. Din police er også tilgængelig, når du logger ind på Mit Aros.

Præmie: Din præmie er den pris, du betaler for at have forsikringen. Din præmie kan betales årligt, halvårligt eller månedligt.

Restværdi:  Beskadiges din bygning med mindst 50% af nyværdien, kan du vælge at få den revet ned og i stedet opført en tilsvarende ny. Du kan dog også vælge at få den ’gamle’ repareret, hvis du foretrækker det. Restværdidækning er en del af din Husforsikring.

Selvrisiko: Det beløb, du som kunde selv skal betale for at benytte dig af en forsikring ved en skade. Selvrisikoens beløb varierer fra forsikring til forsikring, og kan ved visse forsikringer reguleres af dig som kunde. Du kan se dine selvrisici på Mit Aros.

Skadevolder: Personen, der i en skadesituation er ansvarlig for skaden.

Skjulte rør og kabler: Ved skjulte rør og kabler forstås rør og kabler, som befinder sig i vægge, mure eller gulve, og rør der er gemt i kanaler, krybekældre, skunkrum eller lignende lukkede rum. For at forsikre disse, skal du tilvælge ”Skjulte rør og kabler” til din Husforsikring.

Stikledninger: Stikledninger er en fællesbetegnelse for de rør, kabler og ledninger, som fører fra huset og ud til hovedledningen.

Sumløs Indboforsikring: Vores Indboforsikring har ikke noget maksimum for den samlede værdi af dit indbo.

Tilvalgsforsikring: Med tilvalgsforsikringer kan du skræddersy dine forsikringer, så de passer til netop dine behov.

Tinglysning: Tinglysningen er en offentlig registrering af alle dine ejendele, ejendom, værdier, aktiver, osv.

Forbehold: Denne ordbog kan  have forsimplede elementer og indeholder ikke en fuldstændig beskrivelse af gældende vilkår, betingelser og undtagelser. Hvis du vil vide i detaljer, hvad og hvordan forsikringen dækker og ikke dækker, kan du se de fuldstændige betingelser under https://www.aros-forsikring.dk/forsikringer/forsikringsbetingelser/

 


 

tryghed-aros-forsikring

Skab ekstra tryghed!

Når I drager på ferie står jeres hus forladt for en periode. Selvom antallet af indbrud falder, sker der dagligt mange indbrud i Danmark. Hos Aros Forsikring værner vi om at hjælpe dig, og sikre at dit indbo er godt forsikret. 

Som forsikringsfællesskab ønsker vi, at skabe de bedste forudsætninger for vores kunder, og tilbyder derfor en helt unik sumløs Indboforsikring. Med en husalarm koblet til et lokalt alarmselskab, får du rabat på din Indboforsikring og Husforsikring.

Læs mere om dine unikke fordele her 

En vandalarm forhindrer vandskade

Som noget helt nyt tilbyder vi nu en vandalarm i samarbejde med DanTaet, som sikrer dig mod store vandskader. På den måde kan du trygt tage på ferie eller lade sommerhuset stå i en periode. 

Læs mere om vores Vandalarm her, og se dine unikke fordele 


 

 

Skab de bedste ferier og oplevelser i jeres sommerhus

hundeforsikring-ars-forsikring

Skab de bedste minder med jeres bedste ven

Vi drager på ferie i sommerhuset, tænder op i brændeovnen, og nyder Vesterhavets brusen på stranden, mens Balter løber i vandkanten. Har du husket at forsikre din bedste ven? Hos Aros Forsikring tilbyder vi dig en skræddersyet forsikring, som skaber de bedste vilkår for din hund.

Læs mere om vores Hundeforsikring her 

cykelforsikring-aros-forsikring

Skal jeres ferie bruges på at være aktiv?

Flere og flere danskere bruger deres ferier aktivt, og har cyklen med, når de tager I sommerhus. Det er en god oplevelse at bruge ferien aktivt med familien - det skaber positiv energi og sammenhold, men har I husket at forsikre jeres cykler?

Læs mere om vores Cykelforsikring og Cykelkasko her 

golfdaekning-aros-forsikring

Ferie er tid til samvær og gode oplevelser

På golfbanen får du alt-i-én. Flere og flere dansker har fået øjnene op for golfsporten, som både styrker krop, sind og sjæl. Vi fyldes med energi, dyrker motion og mærker de mange relationer som opstår på golfbanen. Hos Aros Forsikring ønsker vi, at du får de bedste golfoplevelser - og hvis du skulle være så uheldig at få stjålet dit golfudstyr, så er der hjælp at hente.

Læs mere om vores Golfdækning via Indboforsikringen her  

 

vinterklargoring-sommerhus-aros-forsikring

Er dit sommerhus klar til vinteren?

Efter en fantastisk sommer følger klargøring af dit sommerhus, så det står klar til efteråret og vinterens gæster, men også klar til efterårsstormene og Kong Vinter. Ved at klargøre dit sommerhus, sikrer du også at dit sommerhus holder længere tid.

Læs mere om gode råd her 


 

Vilkår

Siden her indeholder en kort oversigt over Aros Forsikrings nyeste betingelser for forsikringen. Oversigten kan derfor have forsimplede elementer og indeholder ikke en fuldstændig beskrivelse af gældende vilkår, betingelser og undtagelser. Hvis du vil vide i detaljer, hvad og hvordan forsikringen dækker og ikke dækker, kan du se de fuldstændige betingelser herunder. Vælger du at oprette forsikringen, er det vores nyeste betingelser, din police og vores til enhver tid gældende vedtægter, der udgør aftalen mellem os.

 

Betingelser for sommerhusforsikring

Betingelser for ny Sommerhusforsikring

 

Forsikringsbetingelser

Har du allerede Sommerhusforsikring hos Aros Forsikring? – Se dine betingelser på Mit Aros. Vær opmærksom på, at du kan have andre betingelser som kunde hos Aros Forsikring – log ind på Mit Aros. og se de betingelser, der gælder for lige netop dig.

Har du spørgsmål, sidder vi klar ved telefonen:

7010 4222  


 

Andre forsikringer til dig

husforsikring-aros-forsikring
Husforsikring Sikrer dig mod skader forårsaget af brand, storm, vand og frost.
Læs mere
indboforsikring-aros-forsikring
Indboforsikring Sumløs – inklusiv ID-Sikring, Web CLEAN-UP, tricktyveri og psykologisk krisehjælp.
Læs mere
ulykkesforsikring-aros-forsikring
Ulykkesforsikring Vi dækker varigt mén fra 5 % i forbindelse med personulykker.
Læs mere
bilforsikring-aros-forsikring
Bilforsikring Lån trygt din bil ud til dine børn, børne- og svigerbørn
– uden ekstra selvrisiko.
Læs mere