historie-aros-forsikring

Selskabets historie

Aros Forsikring handler om os alle sammen – om fællesskabet. Vi er et kundeejet forsikringsfællesskab for alle, der kan og vil passe på deres ting. Vi ser det som vores fineste mål, at give tryghed, og gøre en forskel for det enkelte individ, men også med fokus på fællesskabet. Det har vi gjort siden 1921, og det vil vi altid gøre.

Vi er opkaldt efter vores hjemby Aarhus

Som en hyldest til vores hjemby Aarhus, har vores grundlæggere opkaldt Aros Forsikring efter den daværende betegnelse for Aarhus ved vores stiftelse i 1921. Dengang hed Aarhus nemlig Aros, som betød byen ved å-udmundingen.

Vi er nemlig Aarhus’ første forsikringsselskab. Selvom vi i dag er vokset til et landsdækkende forsikringsselskab, så har vi stadig vores domicil i Viby ved Aarhus.

Det startede med dristighed og vovemod for fællesskabet

Med en beskeden kapital på bare 5.000 kroner hørte der dristighed og vovemod til at etablere et forsikringsselskab i 20´erne. Også selvom pengene havde større værdi i 1921 end i dag.

Ikke desto mindre var det den startkapital som de 3 stiftere, den første direktør og et ukendt antal garanter stillede med, da de etablerede "Forsikringsselskabet AROS som et gensidigt forsikringsselskab".

Har muligheden for at tjene penge på forsikring været de gode mænds motiv, er de uden tvivl blevet skuffede. De første 10-20 år har nemlig været svære at komme igennem. At 20´erne og 30´erne var hårde tider for en nyetableret forsikringsvirksomhed kan konstant aflæses i protokollerne. 

Således tog en storm i oktober 1933, som kostede den nette sum af ca. 6.000 kr., hele egenkapitalen. Bedre blev det ikke, da endnu en ødelæggende storm hærgede Danmark i februar 1934 og kostede AROS Forsikring ca. 15.000 kr. i udbetalte skadesydelser. Væk var endnu engang egenkapitalen, og man måtte optage et banklån, som dog blev afviklet i løbet af samme år.

 

Selskabets første domicil

var Søndergade 10-12 i Århus, hvorfra man tegnede brandforsikring for tyende, færdsels-, familieansvars- samt stormskade- og tyveriforsikringer. En af stifterne, sagfører I. Mikkelsen, blev udpeget som selskabets administrator. I 1922 blev den første administrerende direktør, Hans H. Hovgaard, antaget. Ved sin død i 1931 blev han afløst af Svend Aage Møller Kristensen, der fik den allerstørste betydning for AROS´ stærke udvikling, som han prægede i hele 34 år.

Svend Aage Møller Kristensen

fratrådte 1. november 1965 og de hidtidige prokurister Grethe Tolstrup og Kasper Lund blev udnævnt til direktører. Grethe Tolstrup fratrådte på grund af sygdom i 1979, og Kasper Lund tegnede herefter ledelsen i selskabet frem til 1999, hvor han påbegyndte sit velfortjente otium. Fra 1999 var Johnny Krogh selskabets direktør, indtil han efter eget ønske fratrådte stillingen med udgangen af april måned 2008, hvor han blev afløst af selskabets nuværende direktør Morten Dissing.
Nyhedsbrev
Kontakt mig